Reippaita rivejä

Avainsana: valtuusto / Palaa edelliselle sivulle

Hallintosääntö ja palveluverkko

6. toukokuuta 2018, 10:47

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 16.4. koettiin ”vallankaappaus”. Valtuusto päätti muuttaa hallintosääntöä niin, että palveluverkkosuunnitelmasta päättää valtuusto eikä kaupunginhallitus. 27 valtuutetun aloite hallintosäännön muuttamisesta sai taakseen 35 ääntä. 

Hallintosääntö elää

Monissa kunnissa hallintosääntöä rukattiin viime vuonna vastaamaan paremmin uuden kuntalain henkeä. Uuden kuntalain mukaan kunnissa ja kaupungeissa ei voi olla useita johtosääntöjä, vaan yksi hallintosääntö, jonka jatkodelegoinnilla eri päätös- valmisteluvastuut määritellään kuntaorganisaation muiden elimien tehtäviksi. Kyse on siis siitä, kuinka paljon päätösvaltaa ylin päättävä elin valtuusto haluaa antaa muille toimielimille.

Oulun hallintosääntö hyväksyttiin kesäkuun 2017 valtuuston kokouksessa. Pohjaesitys tuli kaupunginhallituksen kehittämisjaostolta (jota ei ole enää hallintosäännön muutoksen jälkeen olemassa). Hallintosäännön käsittelyssä tehtiin useita muutosesityksiä ja niistä äänestettiin. Samassa paketissa päätettiin eri johtokuntien kokoonpano, henkilöstöasioista päättäminen ja monta muuta toimintaa ohjaavaa kirjausta. Kokonaislinja muutoksissa oli se, että kaupunginhallituksen valtaa suhteessa valtuustoon kasvatettiin.  Muun muassa henkilöstön lomautuksesta päättää nykyään kaupunginhallitus. 

Hallintosääntöä on tätä kirjoitettaessa muutettu jo kaksi kertaa viime kesän päätöksen jälkeen. Teknisesti hallintosäännön muuttaminen ei ole vaikea asia.

Miten tässä näin pääsi käymään?

Alunperin kehittämisjaosto oli päättämässä palveluverkon suhteen kirjausta, jossa kaupunginhallitus päättää palveluverkosta ”kaupunkistrategian linjausten” mukaisesti. Tuo kirjaus todettiin liian laveaksi, ja tuossa kokouksessa, siltä istumalta kirjaus muutettiin muotoon ”kaupunginhallitus päättää palveluverkosta kaupunginvaltuuston linjausten mukaisesti”. Kuitenkin kirjaukset valtuuston ja lautakuntien osalta jäivät tekemättä ja lautakuntien vastaavissa teksteissä puhutaan kaupunginhallituksen hyväksymistä suunnitelmista. Myös siitä, mitä ”valtuuston linjauksilla” tarkoitetaan, oli eri näkemykset eri osapuolilla. Kokouksen pöytäkirjan asiaan liittyen löytää täältä.

Tarkoituksenmukaisuus

”Palveluverkkosuunnitelmasta päättäminen sisältää osin yksityiskohtaisia ratkaisuja, joista päättäminen kaupunginvaltuustotasolla on epätarkoituksenmukaista.”

Kaupunginjohtajan perustelu hallintosäännön jättämiseksi ennalleen ei ole kovin kestävä. Oulun koulut 2020-luvulla oli nimenomaan palveluverkkopäätös. Samoin muutama vuosi sitten päätetty Palvelumalli 2020 oli vastaava asiakirja hyvinvointipalvelujen osalta. Miksi siis uusi palveluverkko ei voisi olla valtuustotason asia? 

Miten muualla tulkitaan?

Kuntalain 39 §:n 5. kohdan mukaan kunnanhallituksen tehtävänä on vastata kunnan toiminnan yhteensovittamisesta. Helsingin, Espoon ja Vantaan hallintosäännöt eivät ota asiaan kantaa sanan ”palveluverkko” osalta. Tampereen hallintosäännön mukaan kaupunginhallituksen tehtävänä on ”ohjata useita palvelualueita koskevia palvelumalli- ja palveluverkkoratkaisuja”, ei siis päättää niistä. Oulun hallintosäännön kirjaus tuli tehtyä työtapaturmaisesti liian tiukalle tulkinnalle.

 

muutosohjelma talousarvio oulu

Palataan marssijärjestykseen

Päätöksenteonhan pitäisi mennä niin, että on yksi ”raamattu”; kaupunkistrategia, josta johdetaan eri ohjelmia ja niistä toimeenpantavia päätöksiä. Siis hypoteettinen esimerkki: kaupunkistrategiassa sanotaan, että Oulu on nuorille hyvä kaupunki. Sitten tehdään ohjelma nuorten asioista, jossa mietitään miten strategian tulokseen päästään ja lopuksi toimeenpannaan ohjelmassa suunnitellut toimenpiteet.

Nyt on käynyt toisinpäin. Viime syksynä kaupunginhallituksessa hyväksyttiin ”valmistelua ohjaava” muutosohjelma, joka tähtää useiden hallintokuntien säästöihin noin 30 miljoonan euron edestä. Muutosohjelman hyväksyi kaupunginhallitus ja se tuotiin valtuustolle vain tiedoksi. Palveluverkkoselvitys, josta hallintosääntökinastelu johtaa juurensa, valmisteltiin virkamiestyönä muutosohjelman säästötavoitteiden perusteella. Kaupunkistrategiaa alettiin valmistella vasta tämän jälkeen, eikä se ole vielä edes valmis, vaan tavoitteet ja mittarit puuttuvat kokonaan. Jatkovalmistelusta vastaa ja indikaattorit sekä mittarit määrittää yllätys, yllätys, kaupunginhallitus.

Ei se ole kumma, että valtuusto jotain valtaa haluaisi itsellään pitää.

hyväksytty


Hyvinvointikeskukset paremmiksi: ajanvaraus takaisin

12. syyskuuta 2016, 20:20

Joukko vasemmiston valtuutettuja jätti syksyn ensimmäisessä Oulun kaupunginvaltuuston kokouksessa aloitteen, jossa esitetään, että nykyisen hyvinvointikeskusten akuuttivastaanottotoiminnan rinnalle palautettaisiin myös vastaanottoajan ajanvarausmahdollisuus.

Akuuttivastaanotto on herättänyt kuntalaisissa paljon närää. Jonot ovat olleet pahimmillaan tunteja, eikä saman päivän aikana ole päässyt ongelmansa kanssa eteenpäin. Tulppana on ollut muun muassa käytäntö, jonka mukaan sairaanhoitaja arvioi hoidon tarpeen ja kiertävä lääkäri kulkee vastaanottohuoneissa tutkimassa hoidettavat vuoron perään. Lapsiperheitä armahdettiin niin, että lapset pääsevät jonossa ohi. Tämä ei kuitenkaan ilahduta ei-akuutin vaivansa kanssa lääkäriin pyrkivää. Netissä on myös reaaliaikainen terveysasemien jonotilanneseuranta, mutta monet ikäihmiset eivät nettiä käytä. Nuoremmillakin jonojen purkautuessa (oikeammin: ihmisten lähdettyä kotiin, kun ovat riittävän kyllästyneitä jonottamiseen) oma vuoro voikin mennä sivu suun.

Lakisääteinen työterveyshuolto on minimissään vain ennaltaehkäisevää toimintaa. Siksi monet työssäkävijät tai yksinyrittäjät asioivatkin omalla kunnallisella terveysasemalla. Ei tule myöskään unohtaa sitä, että kunnalliset terveyspalvelut palvelevat myös työterveyshuoltona. Monen pienen ei-akuutin (ja usein työterveyshuoltoon kuulumattoman) operaation, kuten luomenpoiston tai gynekologisen tsekkauksen osalta on usein myös mukavaa tietää, milloin operaatio mahdollisesti tapahtuu, jotta voi suunnitella lähitulevaisuuttaan ja toimintakykyään sen mukaan. Pitkän jonotusajan vuoksi moni vastaanotolla piipahtanut voikin palata kotiinsa entistä sairaampana, sillä akuuttivastaanotossa jonottaessa voikin kerätä kätevästi sesongin trendikkäimmät kiertotaudit.

Toivotaan, että kaupungin oman sote-palvelujen laadun, toiminnan ja vaikuttavuuden kehittäminen ei pysähdy siihen, että suuri ja pelottava sote-uudistus on kulman takana.

 

hyväksytty


…ja ihmisillä hyvä tahto

21. joulukuuta 2012, 15:24

Viime kirjoituksestani on aikaa. Puolustaudun kuntavaalien positiivisen tuloksen taakse! Olen saanut tutustua mainioihin ihmisiin eri valtuustoryhmistä ja virkamieskunnasta. Olen päässyt neitseellisenä tutustumaan lähes maagiselta tuntuneen ”Rokuan budjettiseminaarin” kulkuun. Olen saanut istua ja kuunnella, ja olenpa saanut puheenvuorojakin. Lisäksi olen lukenut ehkä kolmen riisin verran esityslistoja ja liitteitä. Taidan pikku hiljaa alkaa oppia luottamustoimen hoitoon.

Viime maanantaina kaupunginvaltuuston talousarvion käsittelyssä ei tapahtunut ihmeitä. Yksikään valtuutettujen tekemä muutosesitys ei mennyt läpi, toisin sanoen kaupunginhallituksen esitys äänestettiin lopulliseksi. Monet valtuutetut ovat pettyneitä, ja syystäkin – edes mitä kauneimmat ja kustannusvaikutuksiltaan vähäisimmät muutosesitykset eivät päässeet kirjauksiksi kirjaan. Monet esitykset vedettiin pois, ja tuodaan uudelleen käsittelyyn aloitteina. Siis miksi näin?

Kaupunginhallituksen budjettikäsittely eteni päällisin puolin ryhmien hyvässä konsensuksessa. Useista ryhmistä nostettiin esiin samat kärkiteemat, jotka haluttiin viedä läpi. Näihin kustannusvaikutuksiltaan jo kohtalaisiin (kuitenkin useita miljoonia euroja tarkastelukaudella 2013-2015!) esityksiin tartuttiin ”tahtotilassa”. Korvensuoran koulun tilanteen tahdottiin etenevän. Perhetyöntekijöitä haluttiin perheisiin asti. Oulu-lisä tahdottiin säilyttää.

Useaan otteeseen manattiin itse talousarviokirjaa. Oli mahdotonta jälijittää, missä hallintokunnissa on tapahtumassa muutoksia ja mihin suuntaan, kun kirjaan oli koottu kaikkien yhdistyvien kuntien yhdityvien lautakuntien talousarviot. Lisäksi nurkan takana kummittelee palveluverkkoselvitys, jonka vaikutukset palveluiden saatavuuteen kullakin alueella tullaan näkemään vasta 15.1.2013 jälkeen. Useita palvelutason säilyttämiseen perustuvia muutoesityksiä karsittiinkin ykkösasioiden listalta juuri palveluverkkoselvitykseen vedoten. ”Lamput pimiänä verhot edessä”, joku kuvasikin päätöksentekotilannetta Rokuan budjettiriihessä.

Koska kaupunginhallitus teki jo isompia muutoksia kaupunginjohtajan esitykseen, tuli vastaan tilanne nimeltä budjettikuri. Käytännössä ryhmät sopivat, että uusia pelimarkkoja ei pöydälle tuoda enää valtuuston toimesta. Tilannehan olisi suorastaan jännä, jos valtuustokäsittelyssä jo ennestään tiukkaan talousarvioon pyörähtäisikin muutama kymmenen miljoonaa lisää menoja. Siksipä maanantain äänestyskokous olikin poliittista teatteria parhaimmillaan. Ryhmäkuri näyttäytyi turhankin tiukkana, kun esitetyt sanamuotovalinnatkin olivat tulenarkaa aluetta. Käytännössä ryhmät äänestivät vain omien esitystensä puolesta. Joku hurjapää saattoi äänestää tyhjää osoittaakseen tukensa asialle, vaikka esitys tuli toisesta ryhmästä. Tahdonilmaus sekin. Itse koin lievää jakomielisyyttä, kun seurasin kokousta. Monet ansiokkaat esitykset eivät näyttäneet saavan edes sitä tyhjää ääntä. Ja itsehän varavaltuutetun statuksella en ollut edes ”napilla”.

Siltikin, Korvensuoralle on myönnetty suunnittelumääräraha ensi vuodelle. Talousarvion ulkopuolisena asiana Höyhtyän asemakaava palautui valmisteluun valtuuston käsittelyssä. Näiden molempien tapahtumien taustalla on näkyvä kansalaisaktiivisuus. Mitä enemmän asianosaiset pitävät asiaa ja sen epäkohtia sekä perusteluja esillä, sen helpompi asiaan on tarttua ja päätyä aktiivien kantaan. Henkilökohtaisesti olen kuitenkin huolestunut siitä, miten käy niiden, jotka eivät osaa tai pysty pitämään melua itsestään? Keskustelu käy hypen ympärillä, kun ”Laps’ hankeen hukkuu, unhoittuu.”

Ensi vuotta ja kokonaista neljää istuntavuotta ajetellen lupaan jatkossakin toimia hyvässä tahdossa. Mutta esitän toiveen, että kaikki luottamushenkilömme, ”hyvän tahdon lähettiläät”, kääntäisivät näkökulmaa ilmeisimmästä ja esiin tulevimmasta asiasta hieman sektorin sivulle, hakien laajempaa katsantokantaa. Tuoreena poliitikkona lupaan opetella myös itse tämän taidon.

Hurjan riepottelusyksyn ja ”pimeillä lampuilla ajon” jälkeen päiväkin alkaa tänään pidentymään – toivottavasti kokouspäivät eivät kuitenkaan pitene! Oikein mukavaa joulua ja menestystä vuodelle 2013 kaikille lukijoille ja tukijoille. Levätkää ja olkaa läheistenne kanssa. Nauttikaa perusasioista.

Hyvää joulua ja uutta Oulua!

hyväksytty