Reippaita rivejä

Avainsana: talousarvioprosessi / Palaa edelliselle sivulle

Se aika vuodesta – talousarvion käsittely

14. marraskuuta 2017, 10:36

Oulun kaupunginhallitus kokoontui marraskuun alussa budjettiriiheen käsittelemään vuoden 2018 talousarviota ja suunnittelukautta 2019–2020. Tänään 14.11. kaupunginhallitus jatkaa äänestyksiin nissä aiheissa, mistä ei neuvottelutulosta olla saatu. Valtuustossa muutosesityksiä kaupunginhallituksen pohjaan tehdään 27.11. ja päätökset ensi vuoden budjetista nuijitaan pöytään 11.12. Mitä siis on luvassa?

Talousarvion vai käyttötaloussuunnitelman asioita?

Kaupunginjohtajan tekemä talousarvioesitys oli ensi lukemalta melko ameeba – mitään ei tekstikirjausten mukaan esitetty leikattavaksi! Kuitenkin kirja sisälsi jo valmiiksi leikkauksia 20 miljoonaa, eri hallintokuntien kutistetuissa raameissa. Kaupunginvaltuuston valta talousarvioon kulkee näin isossa organisaatiossa ylätasolla, pienet pirut luuraavat lautakuntien päätettävissä käyttötaloussuunnitelmissa. Jos tarkempia säästösuunnitelmia ei ole kirjattu talousarviokirjaan, on valtuustolla aika vaikea tehtävä arvioida raamin riittävyyttä kullekin hallintokunnalle. No, nyt ei ole vaikea arvioida: ei se riitä. Eilisessä valtuuston kokouksessa myönnettiin ylityksiä tältä vuodelta jos jollekin hallintokunnalle – ja ensi vuoden raami on siis tiukempi.

Missä tulot?

Virkamiesesityksen heikkous on vasemmiston mielestä tulojen kehittymisen vaisu arviointi sekä velkaantumisen liiallinen dramatisointi. Oulun Sataman iso investointi on toki menoja, mutta investoinnista johtuvaa tulojen kasvua ei ole huomioitu riittävästi. Tänä vuonna yleisen taloustilanteen ja työllisyyden parannuttua verotulot ylittävät arvion 17 miljoonalla eurolla. Sitoutumaton sanomalehtemmekin intoutui jo uutisoimaan, että Oulun yhteisöveron tuotto syöksyy. Tosiasiallisesti dramaattisesta käppyrästä jäi puuttumaan tämän vuoden ennuste, joka tähtää 44,6 miljoonan euron verotuottoon – siis vuoden 2009 ja 2011 tasoon. Suunta on ylöspäin.

Vasemmiston muutosesityksistä

Aiempina vuosina on väännetty mm. alle 18-vuotiaiden maksuttomista liikuntavuoroista, yksityistieavustuksista, strategiarahasta kulttuurin, liikunnan ja ennaltaehkäisevän työn kohteisiin, varhaiskasvatuksesta, Oulu-lisästä, perhehoitajien määrästä ja mistä vielä.

Tänä vuonna vasemmisto nosti keskeisiksi tavoitteikseen hyvinvointikeskusten vastaanottoaikojen paremman saatavuuden iltavastaanottoajoilla ja puhelimitse sekä terveyskeskusmaksun poistamisen. Ajamme myös varhaiskasvatuksen subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttamista, varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen pienentämistä sekä yksityisen ja kunnallisen päivähoidon käytäntöjen yhdenvertaistamista. Mukana esitysnipussa oli myös mm. Pikisaaren kulttuurikeskus, eläinmuseon säilyttäminen Linnanmaan kampuksella, huumetyön parempi toiminnan järjestäminen sekä pyöräilyn edistämiseen suunnatun budjetin selkeämpi seuranta.

Poikkeuksen aiempiin vuosiin tuo vapaaehtoisista asiantuntijoista – siis valtuutetuista – koostuneen ryhmän esitys työllisyyden hoidon pullonkaulojen ratkaisemiseksi. Oulun malli 2.0 -valmisteluryhmään kuului edustus jokaisesta halukkaasta valtuustoryhmästä. Ryhmän pani alulle vasemmiston valtuutettu ja työllisyysasiantuntija Anne Huotari.

Veroista

Verotusasioissa ryhmässämme oli kahta tuulta. Tuloveroprosenttiin ei kaivattu muutoksia, mutta kiinteistöveroista rakentamattoman rakennuspaikan 3 % veroa itse kannatin. Mielestäni kaupungin hyväksi tunnustettu maapolitiikka on ansiosta tunnustettua, mutta on myös kallista ostaa maa-alueita ja kaavoittaa alueita kauas keskustasta, kun mm. entisten kuntakeskusten läheisyydestä löytyy valmiiksi kaavoitettuja tontteja kuntainfran, kuten tien, viemärin ja voimalinjan äärestä. Tämä vero voisi nostaa tontinomistajien kynnystä pantata tontteja arvonnousua odotellen ja voisi saada tontteja kiertoon alueilla, joilla on paineita palvelujen kustannustehokkaaseen järjestämiseen. Verokertymä olisi ollut maltillinen muutama sata tuhatta euroa. Esitys kuitenkin hävisi eilen valtuuston äänestyksessä, joten Oulun veroprosentteihin ei tullut muutoksia.

Eikä siinä vielä kaikki

Talousarvion käsittely on aina intensiivistä, mutta näin valtuustokauden alussa siihen kohdistuu aina suuria odotuksia ja epäluuloja, sillä samaan aikaan käsitellään myös muita, itse asiassa isompia ja ohjaavampia asiakirjoja. Tulossa on siis palveluverkkoselvitys ja siihen liittyvät päätökset, omistajapoliittiset linjaukset, Muutosohjelma, kaupunkistrategia ja monia muita strategiasta johdettuja ohjelmia, joissa linjataan paitsi poliittisesti ja sisällöllisesti, myös toteutetaan säästöjä. Esimerkiksi tavoittellisen Muutosohjelma 2020:n toimenpiteet 40 miljoonaa parempaan vuosikatteeseen ovat pääosin leikkauksia. 

hyväksytty


…ja ihmisillä hyvä tahto

21. joulukuuta 2012, 15:24

Viime kirjoituksestani on aikaa. Puolustaudun kuntavaalien positiivisen tuloksen taakse! Olen saanut tutustua mainioihin ihmisiin eri valtuustoryhmistä ja virkamieskunnasta. Olen päässyt neitseellisenä tutustumaan lähes maagiselta tuntuneen ”Rokuan budjettiseminaarin” kulkuun. Olen saanut istua ja kuunnella, ja olenpa saanut puheenvuorojakin. Lisäksi olen lukenut ehkä kolmen riisin verran esityslistoja ja liitteitä. Taidan pikku hiljaa alkaa oppia luottamustoimen hoitoon.

Viime maanantaina kaupunginvaltuuston talousarvion käsittelyssä ei tapahtunut ihmeitä. Yksikään valtuutettujen tekemä muutosesitys ei mennyt läpi, toisin sanoen kaupunginhallituksen esitys äänestettiin lopulliseksi. Monet valtuutetut ovat pettyneitä, ja syystäkin – edes mitä kauneimmat ja kustannusvaikutuksiltaan vähäisimmät muutosesitykset eivät päässeet kirjauksiksi kirjaan. Monet esitykset vedettiin pois, ja tuodaan uudelleen käsittelyyn aloitteina. Siis miksi näin?

Kaupunginhallituksen budjettikäsittely eteni päällisin puolin ryhmien hyvässä konsensuksessa. Useista ryhmistä nostettiin esiin samat kärkiteemat, jotka haluttiin viedä läpi. Näihin kustannusvaikutuksiltaan jo kohtalaisiin (kuitenkin useita miljoonia euroja tarkastelukaudella 2013-2015!) esityksiin tartuttiin ”tahtotilassa”. Korvensuoran koulun tilanteen tahdottiin etenevän. Perhetyöntekijöitä haluttiin perheisiin asti. Oulu-lisä tahdottiin säilyttää.

Useaan otteeseen manattiin itse talousarviokirjaa. Oli mahdotonta jälijittää, missä hallintokunnissa on tapahtumassa muutoksia ja mihin suuntaan, kun kirjaan oli koottu kaikkien yhdistyvien kuntien yhdityvien lautakuntien talousarviot. Lisäksi nurkan takana kummittelee palveluverkkoselvitys, jonka vaikutukset palveluiden saatavuuteen kullakin alueella tullaan näkemään vasta 15.1.2013 jälkeen. Useita palvelutason säilyttämiseen perustuvia muutoesityksiä karsittiinkin ykkösasioiden listalta juuri palveluverkkoselvitykseen vedoten. ”Lamput pimiänä verhot edessä”, joku kuvasikin päätöksentekotilannetta Rokuan budjettiriihessä.

Koska kaupunginhallitus teki jo isompia muutoksia kaupunginjohtajan esitykseen, tuli vastaan tilanne nimeltä budjettikuri. Käytännössä ryhmät sopivat, että uusia pelimarkkoja ei pöydälle tuoda enää valtuuston toimesta. Tilannehan olisi suorastaan jännä, jos valtuustokäsittelyssä jo ennestään tiukkaan talousarvioon pyörähtäisikin muutama kymmenen miljoonaa lisää menoja. Siksipä maanantain äänestyskokous olikin poliittista teatteria parhaimmillaan. Ryhmäkuri näyttäytyi turhankin tiukkana, kun esitetyt sanamuotovalinnatkin olivat tulenarkaa aluetta. Käytännössä ryhmät äänestivät vain omien esitystensä puolesta. Joku hurjapää saattoi äänestää tyhjää osoittaakseen tukensa asialle, vaikka esitys tuli toisesta ryhmästä. Tahdonilmaus sekin. Itse koin lievää jakomielisyyttä, kun seurasin kokousta. Monet ansiokkaat esitykset eivät näyttäneet saavan edes sitä tyhjää ääntä. Ja itsehän varavaltuutetun statuksella en ollut edes ”napilla”.

Siltikin, Korvensuoralle on myönnetty suunnittelumääräraha ensi vuodelle. Talousarvion ulkopuolisena asiana Höyhtyän asemakaava palautui valmisteluun valtuuston käsittelyssä. Näiden molempien tapahtumien taustalla on näkyvä kansalaisaktiivisuus. Mitä enemmän asianosaiset pitävät asiaa ja sen epäkohtia sekä perusteluja esillä, sen helpompi asiaan on tarttua ja päätyä aktiivien kantaan. Henkilökohtaisesti olen kuitenkin huolestunut siitä, miten käy niiden, jotka eivät osaa tai pysty pitämään melua itsestään? Keskustelu käy hypen ympärillä, kun ”Laps’ hankeen hukkuu, unhoittuu.”

Ensi vuotta ja kokonaista neljää istuntavuotta ajetellen lupaan jatkossakin toimia hyvässä tahdossa. Mutta esitän toiveen, että kaikki luottamushenkilömme, ”hyvän tahdon lähettiläät”, kääntäisivät näkökulmaa ilmeisimmästä ja esiin tulevimmasta asiasta hieman sektorin sivulle, hakien laajempaa katsantokantaa. Tuoreena poliitikkona lupaan opetella myös itse tämän taidon.

Hurjan riepottelusyksyn ja ”pimeillä lampuilla ajon” jälkeen päiväkin alkaa tänään pidentymään – toivottavasti kokouspäivät eivät kuitenkaan pitene! Oikein mukavaa joulua ja menestystä vuodelle 2013 kaikille lukijoille ja tukijoille. Levätkää ja olkaa läheistenne kanssa. Nauttikaa perusasioista.

Hyvää joulua ja uutta Oulua!

hyväksytty