Reippaita rivejä

Avainsana: remonttiryhmä / Palaa edelliselle sivulle

Tuiran koulu luo elinvoimaa

6. lokakuuta 2014, 15:24

(Mielipidekirjoitus, julkaistu Kalevassa 6.10.2014)
Oulun kaupungin luottamushenkilöistä kootun remonttiryhmän linjaus Tuiran koulun lakkauttamisesta 3-6 luokkien osalta huolestuttaa. Esitys on arveluttava humaanien näkökulmien takia; koululaisten vanhemmilla on huoli koulumatkan pituudesta, palvelujen saatavuudesta sekä erityiskoulun ja alakoulun yhteistyön sammumisesta. Esitys on erityisen kyseenalainen kaupunkisuunnittelun ja elinkeinojen näkökulmasta.

Tuira on kaupungin alueiden tulotasotarkastelussa alimmasta päästä. Pieniä vuokra-asuntoja on perinteisesti ollut paljon, ja väestö on ollut suurilta osin yksinasujia. Osin tämä johtuu runsaasta ikääntyneiden palvelu- ja laitosasumisesta ja opiskelijoiden suuresta määrästä. Tällä hetkellä Tuiran alue on mielenkiintoinen ja haluttu asuinpaikka keskustan läheisyyteen kaipaavien nuorten perheiden mielestä. Tämä nähtiin mm. viime syksynä leikkipuistojen kehittämissuunnitelmasta saadun palautteen perusteella. Kuntalaisten antaman kritiikin perusteella Tuiran koulun viereinen leikkipuisto päätettiin alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen säilyttää. Tuirassa on tilausta lapsiperheiden palveluille – onhan alueella viisi kunnallista päiväkotia ja tänä syksynä toimintansa aloittanut yksityinen päiväkoti. Täydennysrakentamista on kaavoitettu useaan kohteeseen niin Tuirassa, Alppilassa, Toppilansalmen molemmin puolin kuin Välivainiollakin. ”Oulun Kallion” maine kuitenkin menetetään nopeasti, jos lähipalveluja ei ole. 

Mikäli harkitsematon alakoulun lakkautuspäätös toteutuu, on vaarana, että Tuiran suuralueen asukasprofiili kapenee ja kaupallisten palvelujen tarjoamisedellytykset hupenevat. Asuntojen ja tonttien arvo laskee, mikäli lähipalvelut lakkautetaan. Tuirasta on jo saanut kyytiä nuorisotila. Lukioverkon linjausten takia myös yläkoulu saa väistyä, ja toisaalle siirrettäviksi esitetään nyt myös kirjastoa ja alakoulun luokkia. Koulun puuttuessa myös alle kouluikäisten lasten määrä vähitellen vähenee, sillä perheet eivät löydä asumiselleen turvallista jatkumoa alueelta, ja juuri perusparannetut päiväkotitilat jäävät tyhjilleen. Tämän johdosta joudutaan järjestämään vastaavat palvelut rakenteilla oleviin uusiin asumalähiöihin ja tuskailemaan joukkoliikenteen järjestämisen sekä heittelevien väestöennusteiden kanssa.

Tuira on rakennettu pääosin 60- ja 70-luvuilla. Nyt käynnissä on sukupolvenvaihdos, jonka yhteydessä isommat kerrostaloasunnot jäävät perikuntien käsiin, mikäli maksukykyiset perheet eivät kiinnostu tarjonnasta heikkojen palvelujen vuoksi. Asuttamattomat huoneistot eivät taasen kannusta taloyhtiöitä tekemään päätöksiä peruskorjausinvestoinneista. Putkiremonttien aika on ohi, ja alue alkaa kuihtua.

Emme kannata remonttiryhmän esitystä Tuiran koulun toiminnan supistamisesta. Toteutuessaan se vähentää alueen vetovoimaa ja nakertaa monimuotoisen mutta eheän kaupunkisuunnittelun perustaa painostamalla lapsiperheet nukkumalähiöihin. Näemme, että toteutuessaan esitys myös heikentää alueen ostovoimaa ja sitä myötä kaupallisten palvelujen tarjoamisen mahdollisuudet Tuirassa heikkenevät.

 

Hilkka Haaga, kaupunginhallituksen jäsen, BusinessOulu johtokunnan vpj, (vas.)

Marianne Isola, yhdyskuntalautakunnan vpj, (vihr.)

hyväksytty