Reippaita rivejä

Palaa edelliselle sivulle

Puhe puoluekokouksessa 2016

13. kesäkuuta 2016, 17:19

Vasemmistoliitto järjesti puoluekokouksen Oulussa 10.-12.6.2016. Pidin yleiskeskustelun aikana puheenvuoron viitaten tavoiteohjelmaan tekemääni lisäysesitykseen. Tässä puhe siinä muodossa kuin se oli tarkoitus pitää ennen kuin puheenjohtajisto rajasi puheenvuorojen kestoa runsaiden puheenvuoropyyntöjen vuoksi.

 

Huomio yhteiskunnallisiin yrityksiin

Hyvät toverit, puoluekokousväki

Tavoiteohjelmassamme kirjataan, että ”Yksityistä palvelusektoria tarvitaan julkisten palveluiden lisäksi, ei niitä korvaamaan ja niiden kanssa kilpailemaan.”

Vasemmiston vahva kanta on, että voiton tavoittelu ihmisen henkeen, terveyteen, turvallisuuteen tai muihin perustarpeisiin liittyvissä palveluissa on arveluttavaa ja ei suotavaa. Yritykset kuitenkin työllistävät ja tuottavat meille hyödykkeitä ja palveluja, joita julkisen sektorin ei ole mielekästä tuottaa ja joita nykyaikainen yhteiskunta tarvitsee.

Yksityisellä sektorilla toimivat myös rajatapaus Yhteiskunnalliset yritykset, kirjava joukko, joiden toimintatapaa ei tunneta riittävästi. Yhteiskunnallinen yritys harjoittaa vastuullista liiketoimintaa yhteiskunnallista hyvää tuottaen. Yhteiskunnalliset yritykset ratkovat toiminnallaan yhteiskunnallisia ongelmia harjoittamalla kestävää, pitkän tähtäimen liiketoimintaa. Niiden voitonjako on rajoitettua: ne käyttävät voitostaan vähintään puolet toimintansa kehittämiseen tai lahjoittavat sen määrittämäänsä hyvään tarkoitukseen.

Edellä kuvatun kaltaiset yritykset voivat hakea Yhteiskunnallinen yritys -merkkiä Suomalaisen työn liitolta. Merkki myönnetään hakemuksesta tarkkojen kriteerien perusteella. Yrityksen on määriteltävä yhteiskunnallinen tavoitteensa sekä voiton käyttötapa yhtiöjärjestyksessään tai säännöissään. Liiketoiminnan on oltava avointa ja läpinäkyvää. Kriteereihin kuuluu myös työehtosopimusten ja viranomaismääräysten noudattaminen sekä työntekijöiden mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa yrityksen päätöksentekoon, työntekijäomisteisuus mukaan lukien. Vastoin yleistä harhaluuloa, nämä yritykset myös maksavat yhteisöveroa. Usein ne myös sekoitetaan sosiaalisiin yrityksiin.

Merkkiä on myönnetty vuodesta 2011 alkaen kymmenille hyvin erilaisille yrityksille ja yhdistyksille. Merkkiä käyttävät muun muassa monet hoiva-alan yritykset, ympäristösektorin toimijat ja terveyspalvelujen tarjoajat.

Vasemmistoliiton tulee edistää sitä, että kansalaisten tietoisuus omista kulutusvalinnoista kasvaa ja että asiakas päätyisi itse valitsemaan eettisesti vastuullisia toimijoita ­– varsinkin nyt, kun hallituksen kaavailujen mukaan sote-uudistus nojaa vahvasti asiakkaan valinnanvapauteen. Lisäksi jo olemassa olevia yhteiskunnallista tehtävää toteuttavia yrityksiä tulee rohkaista korostamaan eettisen ja vastuullisen palvelutuotannon merkitystä ja saatavuutta, ja sitouttaa yhä suurempi joukko yrityksiä liittymään yhteiskunnallisten yritysten joukkoon. Näillä ulostuloilla voimme vaikuttaa kaikkiin yksityisen sektorin toimijoihin. Vastuullisesta toimintatavasta on tehtävä yhä merkittävämpi kilpailutekijä, jolloin lopulta kaikkien yritysten on määritettävä toimintatapaansa vastuullisempaan suuntaan.

hyväksytty

Vastaa