Reippaita rivejä

Palaa edelliselle sivulle

Osallista uutta vuotta!

14. tammikuuta 2016, 9:04

Kolumnini Forum24:ssä 14.1.2016

 

Osallista uutta vuotta!
Oikeusministeriön ylläpitämä kansalaisvaikuttamisen ja osallisuuden demokratia.fi -verkkopalvelu kertoo: ”Muutoksia tekevät ne, jotka osallistuvat”.

Sipilän hallituksen toimintaa syksyn aikana leimaa puolivalmiit esitykset, joiden osallisuus- ja vaikuttavuusarviointi tehdään jälkeenpäin, jos silloinkaan. Kaiken maailman dosentit ja kätilöt pääsivät antamaan arvioitaan median kautta. Hallitusohjelma nojaa luottamusyhteiskuntaan, jossa toimitaan yhdessä, mutta osallisuus, kansalais- ja lähidemokratia jäävät varjoon.

Kärkihankkeiksi on nostettu mm. digitalisointi ja norminpurku. Kevennetty byrokratia ja palvelujen sähköistäminen kuulostaa äkkiseltään hyvältä, mutta voi koitua harmiksi: digitalisointi tuo osallisuuden pariin vain sen osan väestöstä, joka käyttää uusia välineitä. Sujuvoitettu lupa- ja valvontamenettely ei saa tarkoittaa sitä, että elinkeinoelämä voisi ongelmatilanteessa tehdä “purkuputket” ja maksattaa sujuvuuden kansalla.

Hallituksen lähes ainoaksi luettava maali, sote- ja aluehallintouudistus, tulee osoittautumaan haasteelliseksi. Vastaisuudessa kuntien nykybudjeteista yli puolet ohjautuukin sote-alueille. Toiminnan järjestämiseksi ja varainkäytöstä päättämään valitaan omat valtuustot – byrokratian keventämisen nimissä. Kyläpolitikointi nousee potenssiin, kun itsehallintoalueiden valtuustoissa aletaan vetää kotiinpäin koko maakunnan nurkkien voimin.

Viime syksynä hallitus perui ajamansa eläkkeensaajien asumistuen leikkaukset. Tämäkin edellytti edunvalvontajoukon asialle. Monilla Oulua suuremmilla ja pienemmillä kunnilla oli rohkeutta päättää hallitusta vastaan esimerkiksi subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisen tai terveydenhoidon maksujen noston suhteen. Näin päätösten todelliset kohteet, lapset ja paljon sairastavat, saivat äänensä kuuluviin edustuksellisen demokratian kautta.

Oulussa on käynnissä osallistavia projekteja. Vuonna 2016 laaditaan keskustavisiota kuntalaisten kanssa kyselyin, keskustelutilaisuuksin ja työpajoin. Pitkään toimijoiden kanssa valmisteltu Hietasaaren kaava viljely- ja huvipuistoalueineen tulee päätöksentekoon. Koti-koulu-toimikuntien voi odottaa aktivoituvan, kun kouluverkosta päätetään maaliskuussa.

Päättäjien on hyvä muistaa ensiapukurssin opeista se, että onnettomuuspaikalla eniten ääntä pitävä ei aina ole suurimmassa avun tarpeessa. Päätöksenteon tuleekin pohjautua huolelliseen, osallistavaan valmisteluun niin, että vaikuttavuutta arvioidaan myös niiden osalta, jotka eivät jostain syystä pysty osallistumaan yhteisten asioiden hoitoon. Toivotan kaikille osallista uutta vuotta!

hyväksytty

Vastaa