Reippaita rivejä

Palaa edelliselle sivulle

Lisää perheasuntoja keskustaan

31. lokakuuta 2017, 7:59

Mielipidekirjoitus Kalevassa 28.10.2017, vastine

***

Haluamme kiittää Oulun yhdyskuntajohtaja Matti Matinheikkiä kirjoituksesta Kalevassa 26.10. otsikolla “Lisää pitovoimaa nuoriin koulutettuihin perheisiin” ja tuoda esiin keinoja haasteen ratkaisemiseksi. Matinheikki esittää aiheellisen huolensa siitä, että Oulun keskustan asuntokoot eivät vastaa perheiden tarpeita.

Olemme iloisia siitä, että virkamiesjohdossa on vihdoinkin tunnistettu globaalin kaupungistumistrendin tuoma ilmiö, jossa keskustojen vetovoima kasvaa myös lapsiperheiden keskuudessa. Viime vuonna tehdyn kyselyn mukaan oululaisten asumistoiveiden ykkönen on kerrostaloasunto lähellä palveluja.

Koska markkinaehtoinen asuntotuotanto tuottaa tällä hetkellä pääasiassa pelkästään pieniä asuntoja, on tosiaan mietittävä, kuinka saamme keskustaan perheille sopivia asuntoja.

Matinheikki esittää keinoiksi vastuun isojen asuntojen rakentamisen keskittämisestä Oulun kaupungin vuokra-asuntoyhtiö Sivakalle ja rakentamista puistoalueille, sillä kaupunki ei juuri omista muuta tonttimaata keskustassa.

Mielestämme mukaan täytyy saada myös muut toimijat. Laadukkaan vuokra-asumisen lisäksi perheitä juurruttaisi Ouluun mahdollisuus hankkia kohtuuhintainen omistusasunto keskustasta. Kaupungilla on kaavoituksen monopoli, joten keinot ovat olemassa, vaikka tonttimaa olisikin muussa omistuksessa. Yleensä kasvavat kaupungit määräävät asuntotyyppijakauman asemakaavassa, näin voidaan tehdä myös Oulussa.

Keskustan läheltä tontteja yksityisille rakentajille luovutettaessa tulee perheasuntojen toteuttaminen ottaa mukaan sopimuksiin. Varsinkin strategisesti tärkeillä kaupunkialueilla tonttien vuokraaminen rakennuttajille on kohtuuhintaisuuden näkökulmasta edelleen järkevin tapa. Kerrostalotonttien luovuttaminen tai vuokraaminen ryhmärakentajille eli suoraan asukkaille edistäisi myös perheasuntojen ja jopa -kortteleiden syntymistä.

Asuntojen kohtuullista hintatasoa, täydennysrakentamista ja monipuolista asuntotarjontaa voi edistää monella tapaa. Autopaikkanormin tarkastelu on tulossa päätöksentekoon. Huomiota kannattaa kiinnittää myös kaavoitusmaksuihin, lupaprosessien sujuvoittamiseen ja neuvontaan.

Lapsiperheiden keskustassa asumista edistäisivät myös taloyhtiöiden laadukkaat yhteistilat, kuten kohtaamispaikat pihapiirissä, sisäänkäyntien säilytystilat kuraeteisineen ja piha-alueiden ympärivuotinen käyttö.

Entä mikä on viheralueiden rooli?

Keskustan vetovoima ja viihtyisyys on riippuvainen viheralueiden laadusta ja määrästä. Perheiden näkökulmasta niiden tulee sijaita riittävän lähellä, jotta ulkoilemaan pääsee helposti myös sen ikäisten lasten kanssa, jotka eivät vielä liiku omatoimisesti. Mielestämme Oulussa ei ole liikaa puistoja. Kuuden suurimman kaupungin vertailussa Oulussa onkin vähiten viheralueita asemakaavoitetuilla alueilla.

Yhdymme ilolla Matinheikin näkemykseen keskustan suurten asuntojen tarpeesta. Nyt on hyvä aika ottaa kaikki keinot käyttöön, kun markkinat toimivat ja keskustan vetovoima on kasvussa.

 

Hilkka Haaga
Oulun kaupunginhallituksen jäsen (vas.)

Jenni Pitko
Oulun kaupunginhallituksen 1. vpj (vihr.)

hyväksytty

Vastaa