Hilkka Haaga – Meillä on varaa valita. Hallinto, demokratia, avoin hallinto, kuntalaisvaikuttaminen, yhtiöittäminen, vaalit.

Oulussa kuntavaaleissa valitaan 67 valtuutettua. Tiesitkö, että varsinaisten valtuutettujen lisäksi kuntavaaleissa valitaan mittava joukko myös muita päättäjiä; jäseniä lautakuntiin, liikelaitosten johtokuntiin, kaupungin omistamien osakeyhtiöiden ja säätiöiden hallituksiin, käräjäoikeuden lautamiehet, edustajat seudullisiin yhteistyöelimiin ja niin edelleen. Äänestämisellä on todella merkitystä, sillä valtuustokaan ei yksin päätä kaikesta, vaan nämä muut asiantuntijalautakunnat ja johtokunnat linjaavat ja toisaalta toimeenpanevat valtuuston työtä.

Kuntavaaleissa äänestysprosentilla on tapana jäädä alle presidentinvaalien äänestysasteen, vaikka kuntien päätökset koskevat yksittäistä ihmistä paljon enemmän kuin vaikkapa muodollinen presidentin antama ulkopoliittinen kannanotto. Nyt kuntavaaleissa ehdolla olevat ihmiset tulevat työllään ja mielipiteillään vaikuttamaan nimen omaan sinun arkipäivääsi – asumisen, sähkön ja veden hintaan, bussivuoroihin, koulujen ja päiväkotien sijaintiin, siihen, mitä naapuriisi voi rakentaa ja miltä ympäristö näyttää.

Äänestä!

Vaaliteemani:

  1. Demokratiaa on pidettävä yllä! Ideologinen tavoite, yhtiöittäminen, siirtää samalla päätösvaltaa kunnan omista laitoksista osakeyhtiöihin ja kaventaa vaaleilla valittujen päättäjien vaikutusmahdollisuuksia. Kaupungin hallintosäännön ja jatkodelegaation muutosten myötä on vaara, että päätösvalta siirtyy pienelle johtavien luottamushenkilöiden ja virkamiesten piirille. Yhtiöittämiseen pitäisi olla paremmat perustelut ja yhtiöihin on säädettävä riittävän isot hallitukset, mikäli on pakko yhtiöittää.
  2. On tärkeää, että mahdollisimman monista poliittisista ryhmistä saadaan ääni kuuluviin. Oulun konsensus on ollut yhteistyön ja neuvottelevan työtavan käsite, ja sen katoamista on ihmetelty. Siksipä valtuuston ja lautakuntien luottamushenkilöiden määrää ei saa pienentää, koska suhteellinen vaalitapa ja pienemmät elimet pudottavat päätöksentekopöydistä pois pienemmät ryhmät. Samoin esimerkiksi pienten lasten vanhempien tai jo tavallisen työssäkäyvän on hankalaa osallistua yhteisten asioiden hoitoon, mikäli päätöksiä tehdään monena päivänä viikossa ja vielä päiväsaikaan.
  3. Usko päättäjiin. Puheet kahvia litkivistä ja korkeita palkkioita nostavista luottamushenkilöistä pitää lopettaa! Tällainen populistinen puhe murentaa ihmisten uskoa siihen, että päättäjät haluavat oikeasti ajaa ei itselleen, vaan kuntalaisille tärkeitä asioita. Näiden populistien äänestäjät tietävät kyllä, mistä on kyse: saada tavallinen kansa unohtamaan vaikutusmahdollisuutensa, jolloin eri intressitahojen vaikutusvalta kasvaa.
  4. Erilaisia paikallisdemokratian muotoja on lisättävä. Esimerkiksi kaupunginosa- tai suuraluekohtainen oma budjetointi olisi hyvä kokeilu.
  5. Muita, suoran vaikuttamisen keinoja tulee tehdä tutuksi oululaisille. Meillä on jo käytössä hyviä menetelmiä: Oulun raadit, kuntalaisaloite-palvelu, otakantaa.fi, erilaiset kyselyt ohjelmia ja visioita tehdessä, kaava-asioiden kuulemismenettely… mutta tieto vaikutusmahdollisuuksista ei saavuta kaikkia.

 

Muut vaaliteemani:

Oulussa kuntavaaleissa valitaan 67 valtuutettua. Tiesitkö, että varsinaisten valtuutettujen lisäksi kuntavaaleissa valitaan mittava joukko myös muita päättäjiä; jäseniä lautakuntiin, liikelaitosten johtokuntiin, kaupungin omistamien osakeyhtiöiden ja säätiöiden hallituksiin, käräjäoikeuden lautamiehet, edustajat seudullisiin yhteistyöelimiin ja niin edelleen. Äänestämisellä on todella merkitystä, sillä valtuustokaan ei yksin päätä kaikesta, vaan nämä muut asiantuntijalautakunnat ja johtokunnat linjaavat ja toisaalta toimeenpanevat valtuuston työtä.

Kuntavaaleissa äänestysprosentilla on tapana jäädä alle presidentinvaalien äänestysasteen, vaikka kuntien päätökset koskevat yksittäistä ihmistä paljon enemmän kuin vaikkapa muodollinen presidentin antama ulkopoliittinen kannanotto. Nyt kuntavaaleissa ehdolla olevat ihmiset tulevat työllään ja mielipiteillään vaikuttamaan nimen omaan sinun arkipäivääsi – asumisen, sähkön ja veden hintaan, bussivuoroihin, koulujen ja päiväkotien sijaintiin, siihen, mitä naapuriisi voi rakentaa ja miltä ympäristö näyttää.

Äänestä!

Vaaliteemani:

  1. Demokratiaa on pidettävä yllä! Ideologinen tavoite, yhtiöittäminen, siirtää samalla päätösvaltaa kunnan omista laitoksista osakeyhtiöihin ja kaventaa vaaleilla valittujen päättäjien vaikutusmahdollisuuksia. Kaupungin hallintosäännön ja jatkodelegaation muutosten myötä on vaara, että päätösvalta siirtyy pienelle johtavien luottamushenkilöiden ja virkamiesten piirille. Yhtiöittämiseen pitäisi olla paremmat perustelut ja yhtiöihin on säädettävä riittävän isot hallitukset, mikäli on pakko yhtiöittää.
  2. On tärkeää, että mahdollisimman monista poliittisista ryhmistä saadaan ääni kuuluviin. Oulun konsensus on ollut yhteistyön ja neuvottelevan työtavan käsite, ja sen katoamista on ihmetelty. Siksipä valtuuston ja lautakuntien luottamushenkilöiden määrää ei saa pienentää, koska suhteellinen vaalitapa ja pienemmät elimet pudottavat päätöksentekopöydistä pois pienemmät ryhmät. Samoin esimerkiksi pienten lasten vanhempien tai jo tavallisen työssäkäyvän on hankalaa osallistua yhteisten asioiden hoitoon, mikäli päätöksiä tehdään monena päivänä viikossa ja vielä päiväsaikaan.
  3. Usko päättäjiin. Puheet kahvia litkivistä ja korkeita palkkioita nostavista luottamushenkilöistä pitää lopettaa! Tällainen populistinen puhe murentaa ihmisten uskoa siihen, että päättäjät haluavat oikeasti ajaa ei itselleen, vaan kuntalaisille tärkeitä asioita. Näiden populistien äänestäjät tietävät kyllä, mistä on kyse: saada tavallinen kansa unohtamaan vaikutusmahdollisuutensa, jolloin eri intressitahojen vaikutusvalta kasvaa.
  4. Erilaisia paikallisdemokratian muotoja on lisättävä. Esimerkiksi kaupunginosa- tai suuraluekohtainen oma budjetointi olisi hyvä kokeilu.
  5. Muita, suoran vaikuttamisen keinoja tulee tehdä tutuksi oululaisille. Meillä on jo käytössä hyviä menetelmiä: Oulun raadit, kuntalaisaloite-palvelu, otakantaa.fi, erilaiset kyselyt ohjelmia ja visioita tehdessä, kaava-asioiden kuulemismenettely… mutta tieto vaikutusmahdollisuuksista ei saavuta kaikkia.

 

Muut vaaliteemani: