Reippaita rivejä

Arkisto: / Palaa edelliselle sivulle

BusinessOulun yrityspalvelut palvelusetelimalliin

7. lokakuuta 2019, 15:00

 

Valtuustoaloite 7.10.2019

BusinessOulu on toteuttanut kahtena vuonna palvelusetelikokeilun. Alueen yritykset hakivat palveluseteliä hankkiakseen palveluntarjoajiksi hyväksytyiltä yrityksiltä palveluja mm. kansainvälistymiseen tai markkinointiviestintään. Palvelusetelit ovat olleet kovasti kysyttyjä, ja ne ovat loppuneet kesken pian haun alkamisen jälkeen. Palaute on ollut pääosin positiivista.

Esitän, että BusinessOulu laajentaa palvelusetelimallin myös muihin yrityksille tarjottaviin palveluihin ja painottaa omaa toimintaansa seudullisen edunvalvonnan, globaalien markkinoiden, elinkeinoelämän ja elinvoiman asiantuntijaorganisaation suuntaan. Jo nyt valtaosa BusinessOulun tarjoamista palveluista ostetaan suoraan yrityksistä tai yhteisöiltä, esimerkiksi perustettavan yrityksen palvelut hankitaan Uusyrityskeskukselta. Liiketoimintaa konsultoivia yrityksiä ja yhteisöjä toimii Oulun seudulla runsaasti ja yrityksille suunnatuissa palveluissa on jo olemassa markkinat. Olisi luonnollista, että palveluja hakevat yritykset voisivat valita markkinoilta parhaiten niiden tarpeita palvelevat toimijat.

On myös muistettava, että BusinessOulun yritykseille tarjoamat palvelut eivät ole lakisääteisiä, toisin kuten monet peruspalvelut, joita jo Oulun kaupungissa toteutetaan runsaasti palvelusetelimallilla. Avaamalla toimintansa valinnanvapauden piiriin BusinessOulu voisi hyödyntää asiantuntemustaan paremmin työllisyyden hoidon ja yleisen, seudullisen elinvoiman kehittäjän roolissa.

hyväksytty


Joukkorahoituskokeilu yhteisötoiminnan hankkeisiin

7. lokakuuta 2019, 14:00

Valtuustoaloite

Joukkorahoituskokeilu yhteisötoiminnan osallistavan budjetoinnin rinnalle

Osallistavan budjetoinnin kokeilut Oulussa ovat jääneet suurelle osalle kuntalaisista varsin tuntemattomiksi. Osallistavan budjetoinnin määräraha on myös varsin pieni, eikä märärahan korotus ole nykyraamissa mahdollista. Tänä syksynä rahoitusta myönnettiin yhteensä 35 000 euroa yhdeksälle ehdotukselle. Toteutettavia hankkeita äänesti 540 henkeä pop up -äänestyspisteillä sekä Electorate-mobiilisovelluksen kautta.

Esitän, että osallistavan budjetoinnin rinnalla kokeillaan vuonna 2020 yrityksiä, yhteisöjä ja kuntalaisia mukaan aktivoivaa joukkorahoitusta. Mallia kokeilulle suunnitellaan Tampereella tehdyn ”Pormestarin joukkorahoituskokeilun” pohjalta. Ideana on, että kun esitetty hanke kerää tietyn osuuden hankkeen budjetista joukkorahoituksella, kaupunki osoittaa lopun rahoituksen yhteisötoiminnan määrärahasta. Näin kuntalaisten toivomien hankkeiden kokonaissummaa voidaan ”vivuttaa” ylöspäin. Kaupungin 100 % rahoitusta ei silti kokonaan lopetettaisi. Kokeilun pohjalta voidaan nähdä, minkä tyyppisiä hankkeita yksityisellä rahoituksella oltaisiin kiinnostuneita tukemaan ja kehittää jatkossa vaikuttavampia eri sektoreiden yhteishankkeita.

Tavoitteena on saada osallistava budjetointi yhä suuremman joukon tietoisuuteen ja auttaa eri yhteisöjä ja yrityksiä löytämään uusia rahoitus- ja yhteistyömuotoja toiminnalleen.

 

hyväksytty