Reippaita rivejä

Arkisto: huhtikuu2016 / Palaa edelliselle sivulle

Päätöksenteossa pitää olla tilaa eri näkemyksille

20. huhtikuuta 2016, 9:05

***Mielipidekirjoitus, Kaleva 20.4.2016 ***

Kokoomuksen valtuustoaloite Oulun kaupunginvaltuuston koon pienentämisestä 59:ään valtuutettuun on huomiohakuinen, muttei loppuun saakka mietitty näkemys. Kokoomus lähti ajamaan alas myös luottamushenkilöiden palkkioita poiketen omasta aiemmasta valtakunnallisesta linjauksestaan, jonka mukaan kansanedustajien palkkioita pitäisi korottaa, jotta ”paras mahdollinen osaaminen” saataisiin eduskunnan palvelukseen.

Molemmat kokoomuksen populistiset esitykset kulminoituvat käynnissä olevaan Oulun kaupungin johtamisjärjestelmän muutokseen, joka alkoi 1.4.2016 apulaiskaupunginjohtajien virkojen lakkautuksella ja jatkuu aina 1.6.2017, kunnes uusi valtuustokausi alkaa. Kaikkien näiden lähitulevaisuudessa voimaantulevien muutosten rinnalla kokoomuksen esittämät ehdotukset tuntuvat demokratiaa kaventavilta ja harvainvaltaan ajamiselta.

Valtuuston koon pieneneminen kahdeksalla valtuutetulla tarkoittaisi sitä, että nuo paikat vähenisivät pienemmiltä puolueilta. Äänikynnys Oulussa on kohtuullisen korkea, joten viime kuntavaalien tuloksen perusteella kristillisdemokraatit menettäisivät ainoan paikkansa ja vihreiden, perussuomalaisten ja sosialidemokraattien valtuustoryhmät pienenisivät. Samaten reuna-alueilta ehdolla olevat ehdokkaat menettäisivät paikkansa kanta-oululaisille.

Johtamisjärjestelmän muutoksella haluttiin nimenomaan vahvistaa luottamushenkilöiden roolia erityisesti suhdetoiminnassa ja asioiden valmistelussa. Muita kaupungin johtamisjärjestelmän muutokseen liittyviä päätöksiä ovat mm. lautakuntien ja johtokuntien määrän väheneminen ja niiden jäsenmäärän pieneneminen sekä valtuuston puheenjohtajiston ja kaupunginhallituksen jäsenmäärän pieneneminen.

Jo näillä linjauksilla on se seuraus, että päätöksenteon valta keskittyy yhä harvemmille luottamushenkilöille ja näiden ajankäyttö tehtävien parissa lisääntyy. Maksettavien palkkioiden kokonaissumma siis joka tapauksessa pienenee, koska palkkioita maksetaan siis entistä harvemmille.

Pohjaesityksessä olleet palkkioiden tarkastukset liittyivätkin lähinnä neljän tulevaisuudessa valittavan kokopäiväisen ja puolipäiväisen luottamushenkilön palkkioihin. On muistettava, että viime kuntavaaleissa 2012 lautakuntien ja muiden toimielinten määrä putosi jo merkittävästi, kun liittyneiden kuntien lautakunnat pantiin yhteen nippuun. Esimerkiksi Siku-lautakunta korvasi viiden kunnan erilliset opetus-, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnat.

Oulun kaupungin strategisia arvoja ovat rohkeus, reiluus ja vastuullisuus. Näistä reiluus on avattu näin: ”Toimimme avoimesti ja otamme toiset huomioon sekä arvostamme kohtuullisuutta ja inhimillisyyttä. Olemme tunnettuja reilusta meiningistä.” Pohjoisen Skandinavian pääkaupungissa pitää olla tilaa moniääniselle keskustelulle ja erilaisille näkemyksille. Valtuuston poliittisten näkemysten jakauma kuvastaa kaupunkilaisten ajattelun rikkautta kuitenkin kohtuullisena mittarina – eikä se maksa sen enempää kuin aiemmin.

hyväksytty